Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2011, DKY-KTYTHD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKY (ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTYTHD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương (viết tắt: ĐHKTYTHD) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTYTHD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTYTHD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2011: Điểm chuẩn DKY - Điểm chuẩn ĐHKTYTHD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 301 Kỹ thuật Xét nghiệm y học B (Hệ ngoài ngân sách: 17.5 ) 20
2 302 Kỹ thuật Hình ảnh y học B (Hệ ngoài ngân sách: 17 ) 19
3 310 Điều dưỡng B (Hệ ngoài ngân sách: 16.5 ) 18.5
4 303 Kỹ thuật VLTL/PHCN B (Hệ ngoài ngân sách: 17 ) 17.5
5 C65 CĐ Xét nghiệm Đa khoa B (Hệ ngoài ngân sách: 13 ) 14
6 C71 CĐ Điều dưỡng Đa khoa B (Hệ ngoài ngân sách: 12.5 ) 13.5
7 C72 CĐ Điều dưỡng Nha khoa B (Hệ ngoài ngân sách: 12.5 ) 13.5
8 C66 CĐ Kỹ thuật Hình ảnh B (Hệ ngoài ngân sách: 12) 13.5
9 C73 CĐ Điều dưỡng Gây mê B (Hệ ngoài ngân sách: 11.5) 13.5
10 C74 CĐ Hộ sinh B 13.5
11 C67 CĐ VLTL/PHCN B (Hệ ngoài ngân sách: 11.5) 12.5
12 C68 CĐ Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm B 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương mới nhất

Điểm sàn và học phí Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2021

Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương công bố điểm sàn trúng tuyển đại học 2021 thep phương pháp xét học bạ. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn HMTU và học phí các năm của Đại học Y tế Hải Dương.

Cập nhật:
Top