Điểm chuẩn Đại Học Lạc Hồng 2013, Điểm chuẩn DLH-ĐHLH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lạc Hồng năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLH (ĐH Lạc Hồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lạc Hồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lạc Hồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lạc Hồng (viết tắt: ĐHLH) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lạc Hồng mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lạc Hồng năm 2013: Điểm chuẩn DLH - Điểm chuẩn ĐHLH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
2 7480201 Công nghệ thông tin D1,2,3,4,5,6 13.5
3 7520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 13
4 7520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông D1,2,3,4,5,6 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
6 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4,5,6 13.5
7 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1 13
8 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1,2,3,4,5,6 13.5
9 7310301 Xã hội học A 13
10 7310301 Xã hội học C 14
11 7310301 Xã hội học D1,2,3,4,5,6 13.5
12 7310401 Tâm lí học D1,2,3,4,5,6 13.5
13 7310401 Tâm lí học B 14
14 7310401 Tâm lí học C 14
15 7220330 Văn học C 14
16 7220330 Văn học D1,2,3,4,5,6 13.5
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
18 7220213 Đông phương học C 14
19 7220213 Đông phương học D1,2,3,4,5,6 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lạc Hồng mới nhất

Cập nhật:
Top