Điểm chuẩn Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) 2020, LNH-LN (CS1)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LNH (ĐH Lâm Nghiệp (Cơ sở 1)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LN (CS1) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) (viết tắt: ĐHLN (CS1)) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLN (CS1) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LN (CS1) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) năm 2020: Điểm chuẩn LNH - Điểm chuẩn ĐHLN (CS1)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Quản lý tài nguyên (Chương trình tiên tiến học bằng Tiếng Anh 18
2 Kinh tế 18
3 Lâm nghiệp đô thị 18
4 Khoa học môi trường 17
5 Bảo vệ thực vật 17
6 Thú y 17
7 Công nghệ sinh học 16
8 Các Ngành học còn lại 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 1) mới nhất

Cập nhật:
Top