Điểm chuẩn Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) 2010, DLX-LĐXH(CSHN)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLX (ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LĐXH(CSHN) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) (viết tắt: ĐHLĐXH(CSHN)) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLĐXH(CSHN) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LĐXH(CSHN) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2010: Điểm chuẩn DLX - Điểm chuẩn ĐHLĐXH(CSHN)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Quản trị nhân lực A 15
2 402 Kế toán A 16
3 501 Bảo hiểm A 15
4 502 Công tác xã hội C 17
5 Các ngành đào tạo cao đẳng:   Nguồn ĐH ---
6 C65 Quản trị nhân lực A 13.5 10
7 C66 Kế toán A 14.5 11
8 C67 Bảo hiểm A 13.5 10
9 C68 Công tác xã hội C 16.5 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Lao động - Xã hội 2021

Trường Đại học Lao động - Xã hội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm sàn từng ngành của trường ĐH Lao động và Xã hội cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 TP HCM.

Cập nhật:
Top