Điểm chuẩn Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) 2014, DLX-LĐXH(CSHN)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLX (ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LĐXH(CSHN) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) (viết tắt: ĐHLĐXH(CSHN)) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLĐXH(CSHN) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LĐXH(CSHN) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2014: Điểm chuẩn DLX - Điểm chuẩn ĐHLĐXH(CSHN)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340404 Quản trị nhân lực A 15.5
2 7340301 Kế toán A 15
3 7340202 Bảo hiểm A 15
4 7760101 Công tác xã hội A 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A 15
6 7340404 Quản trị nhân lực A1 15
7 7340301 Kế toán A1 15
8 7340202 Bảo hiểm A1 15
9 7760101 Công tác xã hội A1 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A1 14.5
11 7760101 Công tác xã hội C 15.5
12 7340404 Quản trị nhân lực D1 15.5
13 7340301 Kế toán D1 15
14 7340202 Bảo hiểm D1 15
15 7760101 Công tác xã hội D1 15
16 7340101 Quản trị kinh doanh D1 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Lao động - Xã hội 2021

Trường Đại học Lao động - Xã hội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm sàn từng ngành của trường ĐH Lao động và Xã hội cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 TP HCM.

Cập nhật:
Top