Điểm chuẩn Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) 2017, DLS-LĐXH(CSPN)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLS (ĐH Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LĐXH(CSPN) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) (viết tắt: ĐHLĐXH(CSPN)) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLĐXH(CSPN) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LĐXH(CSPN) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) năm 2017: Điểm chuẩn DLS - Điểm chuẩn ĐHLĐXH(CSPN)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 A01 ---
2 7310401 Tâm lý học A00, A01, C00, D01 A01 ---
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 A01 ---
4 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01 A01 ---
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01 A01 ---
6 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 A01 ---
7 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01 A01 ---
8 7760101 Công tác xã hội A00, A01, C00, D01 A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) mới nhất

Cập nhật:
Top