Điểm chuẩn Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) 2018, DLT-LĐXH(CSST)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLT (ĐH Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LĐXH(CSST) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) (viết tắt: ĐHLĐXH(CSST)) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLĐXH(CSST) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LĐXH(CSST) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) năm 2018: Điểm chuẩn DLT - Điểm chuẩn ĐHLĐXH(CSST)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 CƠ SỞ SƠN TÂY: ---
2 7760101 Công tác xã hội C00 Cơ sở tại Sơn Tây 14
3 7760101 Công tác xã hội A00, A01, D01 Cơ sở tại Sơn Tây 14.5
4 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 Cơ sở tại Sơn Tây 14
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01 Cơ sở tại Sơn Tây 14
6 7340204 Bảo hiểm A00, A01, D01 Cơ sở tại Sơn Tây 14
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 Cơ sở tại Sơn Tây 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) mới nhất

Cập nhật:
Top