Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế 2014, DHA-LĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHA (ĐH Luật - Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Luật - Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại học Luật - Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Luật - Đại Học Huế (viết tắt: ĐHLĐHH) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật - Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2014: Điểm chuẩn DHA - Điểm chuẩn ĐHLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7380101 Luật học A 18
2 7380107 Luật kinh tế A 18
3 7380101 Luật học A1 18
4 7380107 Luật kinh tế A1 18
5 7380101 Luật học C 19
6 7380107 Luật kinh tế C 19
7 7380101 Luật học D1,2,3,4 18
8 7380107 Luật kinh tế D1,2,3,4 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Luật - Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top