Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM 2020, Điểm chuẩn LPS-ĐHLTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LPS (ĐH Luật TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Luật TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Luật TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Luật TPHCM (viết tắt: ĐHLTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Luật TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn LPS - Điểm chuẩn ĐHLTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Luật A00 24
2 Luật A01 22.5
3 Luật C00 27
4 Luật D01,D03,D06 22.75
5 Luật Thương mại quốc tế A01 26.25
6 Luật Thương mại quốc tế D01,D03,D06 26.25
7 Luật Thương mại quốc tế D66,D69,D70 26.5
8 Luật Thương mại quốc tế D84,D87,D88 26.5
9 Quản trị - Luật A00 25
10 Quản trị - Luật A01 24.5
11 Quản trị - Luật D01,D03,D06 24.5
12 Quản trị - Luật D84,D87,D88 24.5
13 Quản trị kinh doanh A00 24.5
14 Quản trị kinh doanh A01 23.25
15 Quản trị kinh doanh D01,D03,D06 23.5
16 Quản trị kinh doanh D84,D87,D88 24
17 Ngôn ngữ Anh D01 23.25
18 Ngôn ngữ Anh D14 23.5
19 Ngôn ngữ Anh D66 25
20 Ngôn ngữ Anh D84 24

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Luật TPHCM mới nhất

Điểm sàn xét tuyển Đại học Luật TP HCM 2021

Trường Đại học Luật TP HCM lấy điểm sàn xét tuyển 2021 bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết mức điểm sàn chuẩn xét tuyển từng ngành của trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh để các bạn thí sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top