Điểm chuẩn Đại Học Lương Thế Vinh 2017, DTV-LTV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTV (ĐH Lương Thế Vinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lương Thế Vinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LTV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lương Thế Vinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lương Thế Vinh (viết tắt: ĐHLTV) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLTV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LTV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2017: Điểm chuẩn DTV - Điểm chuẩn ĐHLTV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A02, C01 15.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, A02, C01 15.5
4 7340301 Kế toán A00, A01, A02, C01 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, C01 15.5
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, C01 15.5
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, A02, C01 15.5
8 7640101 Thú y A02, B00, C01, D08 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất

Cập nhật:
Top