Điểm chuẩn Đại Học Lương Thế Vinh 2012, DTV-LTV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTV (ĐH Lương Thế Vinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lương Thế Vinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LTV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lương Thế Vinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lương Thế Vinh (viết tắt: ĐHLTV) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLTV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LTV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2012: Điểm chuẩn DTV - Điểm chuẩn ĐHLTV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Đại Học B cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 14
2 Đại Học C cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 14.5
3 Đại Học D cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 13.5
4 Cao Đẳng B cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 11
5 Cao Đẳng C cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 11.5
6 Cao Đẳng D cộng cả điểm khu vực và ưu tiên 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất

Cập nhật:
Top