Điểm chuẩn Đại Học Lương Thế Vinh 2013, DTV-LTV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTV (ĐH Lương Thế Vinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Lương Thế Vinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LTV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Lương Thế Vinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Lương Thế Vinh (viết tắt: ĐHLTV) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHLTV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH LTV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Đại Học Lương Thế Vinh năm 2013: Điểm chuẩn DTV - Điểm chuẩn ĐHLTV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
2 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
3 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 13
4 7580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông A,A1 13
5 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 13
6 7640101 Thú y A,A1 13
7 7640101 Thú y B 14
8 7640101 Thú y D1,2,3,4 13.5
9 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A,A1 13
10 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản B 14
11 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản D1,2,3,4 13.5
12 7340301 Kế toán A,A1 13
13 7340301 Kế toán D1,2,3,4 13.5
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 13.5
16 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
17 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5
18 7220113 ViệtNamhọc (Văn hóa du lịch) C 14
19 7220113 ViệtNamhọc (Văn hóa du lịch) D1,2,3,4 13.5
20 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 Cao đẳng 10
21 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 Cao đẳng 10
22 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 Cao đẳng 10
23 C340301 Kế toán A,A1,D1,2,3,4 Cao đẳng 10
24 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,2,3,4 Cao đẳng 10
25 C220113 ViệtNamhọc (Văn hóa du lịch) C Cao đẳng 11
26 C220113 ViệtNamhọc (Văn hóa du lịch) D1,2,3,4 Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Lương Thế Vinh mới nhất

Cập nhật:
Top