Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu 2019, MCA-MTCNAC

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn MCA (ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn MTCNAC được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu (viết tắt: ĐHMTCNAC) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHMTCNAC và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH MTCNAC qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu năm 2019: Điểm chuẩn MCA - Điểm chuẩn ĐHMTCNAC

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7210403 Thiết kế Đồ họa H00, H07, H05, H06 14.5
2 7210404 Thiết kế Thời trang H00, H07, H05, H06 14.5
3 7580108 Thiết kế Nội thất H00, H07, H05, H06 14.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu mới nhất

Cập nhật:
Top