Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật TPHCM 2017, MTS-MTTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn MTS (ĐH Mỹ Thuật TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Mỹ Thuật TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn MTTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (viết tắt: ĐHMTTPHCM) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Mỹ Thuật TPHCM mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHMTTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH MTTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2017: Điểm chuẩn MTS - Điểm chuẩn ĐHMTTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H 23
2 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H 26
3 7210103 Hội hoạ H 23.5
4 7210104 Đồ hoạ H 23
5 7210105 Điêu khắc H 22.25
6 7210403 Thiết kế đồ họa H 28

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top