Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2019, MTH-MTVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn MTH (ĐH Mỹ Thuật Việt Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn MTVN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (viết tắt: ĐHMTVN) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHMTVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH MTVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019: Điểm chuẩn MTH - Điểm chuẩn ĐHMTVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 52140222 Sư phạm mỹ thuật 28.5
2 52210103 Hội họa 29.75
3 52210104 Đồ họa 27.75
4 52210105 Điêu khắc 28
5 52210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 32.5
6 52210403 Thiết kế đồ họa 28.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam mới nhất

Cập nhật:
Top