Điểm chuẩn Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế 2019, DHN-NTĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHN (ĐH Nghệ Thuật – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NTĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHNTĐHH) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNTĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NTĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế năm 2019: Điểm chuẩn DHN - Điểm chuẩn ĐHNTĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 21.75
2 7210103 Hội họa H00 20.75
3 7210105 Điêu khắc H00 20.5
4 7210403 Thiết kế Đồ họa H00 15.75
5 7210404 Thiết kế Thời trang H00 18.5
6 7580108 Thiết kế Nội thất H00 19.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top