Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2010, DDF-NNĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHNNĐHĐN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2010: Điểm chuẩn DDF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 705 SP tiếng Anh bậc tiểu học D1 15.5
2 752 Cử nhân tiếng Nga D1 15.5
3 752 Cử nhân tiếng Nga D2 15.5
4 703 Cử nhân tiếng Pháp D1 15.5
5 703 Cử nhân tiếng Pháp. D3 15.5
6 704 Cử nhân tiếng Trung D1 15.5
7 704 Cử nhân tiếng Trung. D4 15.5
8 753 tiếng Pháp du lịch D1 15.5
9 753 tiếng Pháp du lịch. D3 15.5
10 763 tiếng Trung thương mại D1 15.5
11 763 tiếng Trung thương mại. D4 15.5
12 758 Quốc tế học D1 16
13 751 Cử nhân tiếng Anh D1 19
14 701 Sư phạm tiếng Anh D1 20
15 759 tiếng Anh Thương mại D1 20
16 755 Cử nhân tiếng Nhật D1 20.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top