Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2011, DDF-NNĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHNNĐHĐN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2011: Điểm chuẩn DDF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 701 Sư phạm tiếng Anh D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 21
2 703 Sư phạm tiếng Pháp D1.3 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 16
3 704 Sư phạm tiếng Trung D1.4 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 17
4 705 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 18.5
5 751 Ngôn ngữ Anh D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 18.5
6 752 Ngôn ngữ tiếng Nga D1.2 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 15.5
7 753 Ngôn ngữ Pháp Pháp D1.3 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 15.5
8 754 Ngôn ngữ tiếng Trung D1.4 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 17
9 755 Ngôn ngữ tiếng Nhật D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 17.5
10 756 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 17.5
11 757 Ngôn ngữ Thái Lan D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 15.5
12 758 Quốc tế học D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 17
13 759 Ngôn ngữ Anh thương mại D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 20.5
14 763 Ngôn ngữ Pháp du lịch D1.3 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 16
15 764 Ngôn ngữ Trung thương mại D1.4 Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. 18.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top