Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2013, DDF-NNĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHNNĐHĐN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2013: Điểm chuẩn DDF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220213 Đông phương học A1 22.5
2 7220213 Đông phương học D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 20.5
3 7140231 Sư phạm tiếng Anh D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 26.5
4 7140231 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 22.5
5 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D1,D3 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 17.5
6 7140234 Sư phạm tiếng Trung D1,D4 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 17
7 7220201 Cử nhân tiếng Anh D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 23.5
8 7220201 Cử nhân tiếng Anh thương mại D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 24
9 7220201 Cử nhân tiếng Anh du lịch D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 23.5
10 7220202 Cử nhân tiếng Nga D1,D2 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 16
11 7220202 Cử nhân tiếng Nga du lịch D1,D2 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 16
12 7220203 Cử nhân tiếng Pháp D1,D3 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 17.5
13 7220203 Cử nhân tiếng Pháp du lịch D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 19.5
14 7220203 Cử nhân tiếng Pháp du lịch D3 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 18.5
15 7220204 Cử nhân tiếng Trung D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 20.5
16 7220204 Cử nhân tiếng Trung D4 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 18
17 7220204 Cử nhân tiếng Trung thương mại D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 20
18 7220204 Cử nhân tiếng Trung thương mại D4 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 20
19 7220209 Ngôn ngữ Nhật D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 24.5
20 7220209 Ngôn ngữ Nhật D6 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 22
21 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 21.5
22 7220214 Ngôn ngữ Thái Lan D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 16
23 7220212 Quốc tế học D1 Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2 19.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top