Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 2012, DHF-NNĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHNNĐHH) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2012: Điểm chuẩn DHF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220113 Việt Nam học C 14.5
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 14.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 14.5
4 7220212 Quốc tế học D1 13.5
5 7140134 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D1,2,3,4 13.5
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D1,2,3,4 13.5
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,2,3,4 13.5
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1,2,3,4 13.5
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật D1,2,3,4,6 13.5
10 7220203 Ngôn ngữ Pháp D1,3 13.5
11 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D3 13.5
12 7220113 Việt Nam học D1,2,3,4 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top