Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 2019, DHF-NNĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHNNĐHH) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2019: Điểm chuẩn DHF - Điểm chuẩn ĐHNNĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15 21.75
2 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D15, D44 18
3 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D04, D15, D45 20.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 19.75
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D15, D42 15
6 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D15, D44 15.75
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D15, D45 21
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06, D15, D43 20.25
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D14, D15 21.5
10 7310601 Quốc tế học D01, D14, D15 15
11 7310630 Việt Nam học D01, D14, D15 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top