Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHF-NN-ĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHF (ĐH Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NN-ĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: ĐHNN-ĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNN-ĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NN-ĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHF - Điểm chuẩn ĐHNN-ĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh 35.83
2 7140234 Sư phạm tiếng Trung 36.08
3 7140235 Sư phạm tiếng Đức 31.85
4 7140236 Sư phạm tiếng Nhật 35.66
5 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 35.87
6 7220201CLC Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 34.6
7 7220202 Ngôn ngữ Nga 31.37
8 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 32.54
9 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 34.65
10 7220205CLC Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 32.28
11 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 34.37
12 7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC 34.68
13 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập 25.77
14 7903124QT Kinh tế - Tài chính 24.86

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top