Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 2014, DNT-NNTHTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNT (ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNTHTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM (viết tắt: ĐHNNTHTPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNTHTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNTHTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn DNT - Điểm chuẩn ĐHNNTHTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A 13
2 7480201 Công nghệ thông tin A1 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A1 19
4 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A1 19.5
5 7340107 Quản trị khách sạn A1 22
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A1 Tiếng Anh nhân hệ số 2 18
7 7340301 Kế toán A1 Tiếng Anh nhân hệ số 2 18
8 7480201 Công nghệ thông tin D1 14.5
9 7340102 Quản trị kinh doanh D1 19
10 7220213 Đông phương học D1 14.5
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 20
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13
13 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 18
14 7340107 Quản trị khách sạn D1 19.5
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng D1 Tiếng Anh nhân hệ số 2 18
16 7340301 Kế toán D1 Tiếng Anh nhân hệ số 2 18
17 7310206 Quan hệ quốc tế D1 18.5
18 7220213 Đông phương học D4 13
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 13
20 7220213 Đông phương học D6 13
21 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 Hệ Cao đẳng 10
22 C220201 Tiếng Anh D1 Hệ Cao đẳng (Tiếng Anh nhân hệ số 2) 14
23 C220204 Tiếng Trung D1, D4 Hệ Cao đẳng 11.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top