Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 2019, DNT-NNTHTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNT (ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNTHTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM (viết tắt: ĐHNNTHTPHCM) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNNTHTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NNTHTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2019: Điểm chuẩn DNT - Điểm chuẩn ĐHNNTHTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 TA X2 30
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D14 22.25
3 7310206 Quan hệ quốc tế A01, D01, D07, D14 TA X2 24
4 7310608 Đông phương học D01, D06, D14, D15 20.25
5 7340101 Quản trị kinh doanh A01, D01, D07, D11 TA X2 23.75
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, D01, D07, D11 TA X2 25
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A01, D01, D07, D11 16
8 7340301 Kế toán A01, D01, D07, D11 15
9 7380107 Luật kinh tế A01, D01, D07, D11 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 19.75
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, D01, D14, D15 20.5
12 7810201 Quản trị khách sạn A01, D01, D14, D15 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top