Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Huệ 2017, Điểm chuẩn LBS-ĐHNH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Nguyễn Huệ năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn LBS (ĐH Nguyễn Huệ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Nguyễn Huệ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NH được công bố chính thức bởi Trường Đại học Nguyễn Huệ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Huệ (viết tắt: ĐHNH) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Huệ mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Huệ năm 2017: Điểm chuẩn LBS - Điểm chuẩn ĐHNH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860210 Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) A00 Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. 23.5
2 7860210 Thí sinh Nam Quân khu 5 A00 Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. 24
3 7860210 Thí sinh Nam Quân khu 7 A00 Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. 23.25
4 7860210 Thí sinh Nam Quân khu 9 A00 Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. 23.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Huệ mới nhất

Cập nhật:
Top