Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ 2015, Điểm chuẩn DNV-ĐHNV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nội Vụ năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNV (ĐH Nội Vụ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nội Vụ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nội Vụ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nội Vụ (viết tắt: ĐHNV) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nội Vụ mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ năm 2015: Điểm chuẩn DNV - Điểm chuẩn ĐHNV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340404 Quản trị nhân lực A1; C; D; KT1 22.75
2 7340406 Quản trị văn phòng A1; C; D; KT1 21.75
3 7310205 Quản lý nhà nước A1; C; D; KT1 22
4 7220342 ' Quản lý văn hoá A1; C; D; KT1 21
5 7320303 Lưu trữ học A1; C; D; KT1 20.25
6 7320202 Khoa học thư viện A1; C; D; KT1 19.5
7 C340404 Quản trị nhân lực A1; C; D; KT1 16
8 C340406 Quản trị văn phòng A1; C; D; KT1 14
9 C220342 Quản lý văn hoá A1; C; D; KT1 12
10 C340406 Hành chính học A1; C; D; KT1 12
11 C340406 Văn thư - Lưu trữ A1; C; D; KT1 12
12 C340406 Hành chính văn thư A1; C; D; KT1 12
13 C320303 Lưu trữ học A1; C; D; KT1 14
14 C340407 Thư ký văn phòng A1; C; D; KT1 12
15 C380201 Dịch vụ pháp lý A1; C; D; KT1 12
16 C480202 Tin học ứng dụng A1; C; D; KT1 12
17 C320202 Khoa hoc thư viên A1; C; D; KT1 12
18 7340404 Quản trị nhân lực (M.Trung) A1; C; D; KT1 16.5
19 7340406 Quản trị văn phòng (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
20 7310205 Quản lý nhà nước (M.Trung) A1; C; D; KT1 16
21 7220342 Quản lý văn hoá (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
22 7320303 Lưu trữ hoc (M.Trung) A1; C; D; KT1 15.5
23 7320202 Khoa học thư viện (M.Trung) A1; C; D; KT1 15
24 C340404 Ọuản tri nhân lực (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
25 C340406 Quản trị văn phòng (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
26 C380201 Dich vụ pháp lý (M.Trung) A1; C; D; KT1 12
27 C340406 Hành chính học (M.Trung) A1; C; D; KT1 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nội Vụ mới nhất

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi và đối chiếu.

Cập nhật:
Top