Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ 2016, Điểm chuẩn DNV-ĐHNV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nội Vụ năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNV (ĐH Nội Vụ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nội Vụ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nội Vụ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nội Vụ (viết tắt: ĐHNV) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nội Vụ mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ năm 2016: Điểm chuẩn DNV - Điểm chuẩn ĐHNV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480104D Hệ thống thông tin - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; A16; D01 ---
2 7480104 Hệ thống thông tin ( Học tại Hà Nội) A00; A01; A16; D01 ---
3 7380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; C00; D01 ---
4 7380101 Luật ( Học tại Hà Nội) A00; A01; C00; D01 ---
5 7340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam D01 15
6 7340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam C00 16
7 7340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam D14; D15 ---
8 7340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) D01 17
9 7340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) C00 21.5
10 7340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) D14; D15 ---
11 7340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 15
12 7340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam C00 16
13 7340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) A00;A01;D01 17
14 7340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) C00 23.5
15 7320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam D01 15
16 7320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam C00 16
17 7320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam D14; D15 ---
18 7320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) D01 16
19 7320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) C00 19
20 7320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) D14; D15 ---
21 7320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) D01 16
22 7320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) C00 18
23 7320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) A00; D14 ---
24 7310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam A00;A01;D01 15
25 7310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam C00 16
26 7310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) C00 21.5
27 7310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) A00;A01;D01 17
28 7310201 Chính trị học ( Học tại Hà Nội) C00; C19; C20; D66 ---
29 7220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) C20; D15 ---
30 7220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) D01 16
31 7220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) C00 19.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nội Vụ mới nhất

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi và đối chiếu.

Cập nhật:
Top