Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ 2018, Điểm chuẩn DNV-ĐHNV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nội Vụ năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNV (ĐH Nội Vụ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nội Vụ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NV được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nội Vụ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nội Vụ (viết tắt: ĐHNV) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nội Vụ mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ năm 2018: Điểm chuẩn DNV - Điểm chuẩn ĐHNV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 TẠI HÀ NỘI ---
2 7340404 Quản trị nhân lực C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.5
3 7340404 Quản trị nhân lực D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
4 7340404 Quản trị nhân lực C22 Cơ sở tại Hà Nội 20.5
5 7340404 Quản trị nhân lực A00 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
6 7340406 Quản trị văn phòng C00 Cơ sở tại Hà Nội 21.5
7 7340406 Quản trị văn phòng D01 Cơ sở tại Hà Nội 19.5
8 7340406 Quản trị văn phòng C20 Cơ sở tại Hà Nội 22.5
9 7340406 Quản trị văn phòng D15 Cơ sở tại Hà Nội 19.5
10 7380101 Luật A00 Cơ sở tại Hà Nội 18.75
11 7380101 Luật C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.75
12 7380101 Luật A01 Cơ sở tại Hà Nội 18.75
13 7380101 Luật D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.75
14 7229040-01 CN Văn hóa du lịch C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.5
15 7229040-01 CN Văn hóa du lịch D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
16 7229040-01 CN Văn hóa du lịch D15 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
17 7229040-01 CN Văn hóa du lịch C20 Cơ sở tại Hà Nội 21.5
18 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.5
19 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
20 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông D15 Cơ sở tại Hà Nội 18.5
21 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông C20 Cơ sở tại Hà Nội 21.5
22 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp C00 Cơ sở tại Hà Nội 22
23 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp D01 Cơ sở tại Hà Nội 20
24 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp D15 Cơ sở tại Hà Nội 20
25 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp C20 Cơ sở tại Hà Nội 23
26 7229042 Quản lý văn hóa C00 Cơ sở tại Hà Nội 18
27 7229042 Quản lý văn hóa D01 Cơ sở tại Hà Nội 16
28 7229042 Quản lý văn hóa C20 Cơ sở tại Hà Nội 19
29 7229042 Quản lý văn hóa D15 Cơ sở tại Hà Nội 16
30 7320201 Thông tin - thư viện C00 Cơ sở tại Hà Nội 16.25
31 7320201 Thông tin - thư viện C20 Cơ sở tại Hà Nội 17.25
32 7320201 Thông tin - thư viện D01 Cơ sở tại Hà Nội 14.25
33 7320201 Thông tin - thư viện A00 Cơ sở tại Hà Nội 14.25
34 7310205 Quản lý nhà nước C00 Cơ sở tại Hà Nội 22
35 7310205 Quản lý nhà nước C20 Cơ sở tại Hà Nội 23
36 7310205 Quản lý nhà nước D01 Cơ sở tại Hà Nội 20
37 7310205 Quản lý nhà nước A01 Cơ sở tại Hà Nội 20
38 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.25
39 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế C20 Cơ sở tại Hà Nội 21.25
40 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.25
41 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế A01 Cơ sở tại Hà Nội 18.25
42 7310205-02 CN Quản lí tài chính công C00 Cơ sở tại Hà Nội 20
43 7310205-02 CN Quản lí tài chính công C20 Cơ sở tại Hà Nội 21
44 7310205-02 CN Quản lí tài chính công D01 Cơ sở tại Hà Nội 18
45 7310205-02 CN Quản lí tài chính công A01 Cơ sở tại Hà Nội 18
46 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT C00 Cơ sở tại Hà Nội 25
47 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT C20 Cơ sở tại Hà Nội 26
48 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT D01 Cơ sở tại Hà Nội 23
49 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT A01 Cơ sở tại Hà Nội 23
50 7310205-04 CN Thanh tra C00 Cơ sở tại Hà Nội 20.25
51 7310205-04 CN Thanh tra C20 Cơ sở tại Hà Nội 21.25
52 7310205-04 CN Thanh tra D01 Cơ sở tại Hà Nội 18.25
53 7310205-04 CN Thanh tra A01 Cơ sở tại Hà Nội 18.25
54 7310201 Chính trị học C00 Cơ sở tại Hà Nội 19.5
55 7310201 Chính trị học C20 Cơ sở tại Hà Nội 20.5
56 7310201 Chính trị học D01 Cơ sở tại Hà Nội 17.5
57 7310201 Chính trị học A10 Cơ sở tại Hà Nội 17.5
58 7310201-01 CN Chính sách công C00 Cơ sở tại Hà Nội 16
59 7310201-01 CN Chính sách công C20 Cơ sở tại Hà Nội 17
60 7310201-01 CN Chính sách công D01 Cơ sở tại Hà Nội 14
61 7310201-01 CN Chính sách công A10 Cơ sở tại Hà Nội 15
62 7320303 Lưu trữ học C00 Cơ sở tại Hà Nội 16.25
63 7320303 Lưu trữ học D01 Cơ sở tại Hà Nội 14.25
64 7320303 Lưu trữ học C03 Cơ sở tại Hà Nội 16.25
65 7320303 Lưu trữ học C19 Cơ sở tại Hà Nội 16.25
66 7480104 Hệ thống thông tin A00 Cơ sở tại Hà Nội 14.5
67 7480104 Hệ thống thông tin A01 Cơ sở tại Hà Nội 14.5
68 7480104 Hệ thống thông tin D01 Cơ sở tại Hà Nội 15
69 7480104 Hệ thống thông tin D02 Cơ sở tại Hà Nội 15
70 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00 Cơ sở tại Hà Nội 16.5
71 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C15 Cơ sở tại Hà Nội 16.5
72 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01 Cơ sở tại Hà Nội 14.5
73 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A00 Cơ sở tại Hà Nội 14.5
74 Phân hiệu tại Quảng Nam ---
75 7340404D Quản trị nhân lực A00 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
76 7340404D Quản trị nhân lực A01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
77 7340404D Quản trị nhân lực C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16
78 7340404D Quản trị nhân lực D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
79 7340406D Quản trị văn phòng C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16.5
80 7340406D Quản trị văn phòng D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14.5
81 7340406D Quản trị văn phòng C20 Phân hiệu tại Quảng Nam 17.5
82 7340406D Quản trị văn phòng D15 Phân hiệu tại Quảng Nam 14.5
83 7380101D Luật A00 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
84 7380101D Luật A01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
85 7380101D Luật C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16
86 7380101D Luật D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
87 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16.25
88 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch C20 Phân hiệu tại Quảng Nam 17.25
89 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14.25
90 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch D15 Phân hiệu tại Quảng Nam 14.25
91 7229042D Quản lý văn hóa C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16
92 7229042D Quản lý văn hóa D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
93 7229042D Quản lý văn hóa C20 Phân hiệu tại Quảng Nam 17
94 7229042D Quản lý văn hóa D15 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
95 7310205D Quản lý nhà nước C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 16
96 7310205D Quản lý nhà nước C20 Phân hiệu tại Quảng Nam 17
97 7310205D Quản lý nhà nước D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
98 7310205D Quản lý nhà nước A01 Phân hiệu tại Quảng Nam 14
99 7310201D-01 CN Chính sách công A10 Phân hiệu tại Quảng Nam 20
100 7310201D-01 CN Chính sách công C00 Phân hiệu tại Quảng Nam 22
101 7310201D-01 CN Chính sách công C20 Phân hiệu tại Quảng Nam 23
102 7310201D-01 CN Chính sách công D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 20
103 7480104D Hệ thống thông tin A00 Phân hiệu tại Quảng Nam 23
104 7480104D Hệ thống thông tin A01 Phân hiệu tại Quảng Nam 23
105 7480104D Hệ thống thông tin A16 Phân hiệu tại Quảng Nam 23
106 7480104D Hệ thống thông tin D01 Phân hiệu tại Quảng Nam 23
107 Cơ sở tại TPHCM ---
108 7380101H Luật A00 Cơ sở tại TPHCM 17.5
109 7380101H Luật A01 Cơ sở tại TPHCM 17.5
110 7380101H Luật C00 Cơ sở tại TPHCM 19.5
111 7380101H Luật D01 Cơ sở tại TPHCM 17.5
112 7310205H Quản lý nhà nước C00 Cơ sở tại TPHCM 16
113 7310205H Quản lý nhà nước A00 Cơ sở tại TPHCM 14
114 7310205H Quản lý nhà nước A01 Cơ sở tại TPHCM 14
115 7310205H Quản lý nhà nước D01 Cơ sở tại TPHCM 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nội Vụ mới nhất

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi và đối chiếu.

Cập nhật:
Top