Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2011, DBG-NLBG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBG (ĐH Nông Lâm Bắc Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Nông Lâm Bắc Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLBG được công bố chính thức bởi Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (viết tắt: ĐHNLBG) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm Bắc Giang mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLBG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLBG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2011: Điểm chuẩn DBG - Điểm chuẩn ĐHNLBG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Kế toán A ---
2 Kế toán D1 ---
3 Công nghệ sinh học A ---
4 Công nghệ sinh học B ---
5 Công nghệ thông tin A ---
6 Công nghệ thông tin D1 ---
7 Chăn nuôi A ---
8 Chăn nuôi B ---
9 Khoa học cây trồng A ---
10 Khoa học cây trồng B ---
11 Công nghiệp thực phẩm A ---
12 Công nghiệp thực phẩm B ---
13 Quản lí đất đai A ---
14 Quản lí đất đai B ---
15 Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp A ---
16 Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp B ---
17 Lâm nghiệp A ---
18 Lâm nghiệp B ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang mới nhất

Cập nhật:
Top