Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2013, DBG-NLBG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DBG (ĐH Nông Lâm Bắc Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Nông Lâm Bắc Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLBG được công bố chính thức bởi Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (viết tắt: ĐHNLBG) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm Bắc Giang mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLBG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLBG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Giang

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2013: Điểm chuẩn DBG - Điểm chuẩn ĐHNLBG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A,A1 13
2 7620110 Khoa học cây trồng A 13
3 7620110 Khoa học cây trồng B 14
4 7620105 Chăn nuôi A 13
5 7620105 Chăn nuôi B 14
6 7640101 Thú y A 13
7 7640101 Thú y B 14
8 7850103 Quản lí đất đai A 13
9 7850103 Quản lí đất đai B 14
10 7850101 Quản lí tài nguyên và môi trường A 13
11 7850101 Quản lí tài nguyên và môi trường B 14
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A 13
13 7540101 Công nghệ thực phẩm B 14
14 7620205 Lâm sinh A 13
15 7620205 Lâm sinh B 14
16 7420201 Công nghệ sinh học A 13
17 7420201 Công nghệ sinh học B 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang mới nhất

Cập nhật:
Top