Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 2010, DHL-NLĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHL (ĐH Nông Lâm – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHNLĐHH) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2010: Điểm chuẩn DHL - Điểm chuẩn ĐHNLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Công nghệ và công trình nông thôn A, D1 13
2 102 Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm A, D1 13
3 103 Công nghệ thực phẩm A, D1 13
4 312 Chế biến lâm sản A, D1 13
5 401 Quản lý đất đai A, D1 13
6 402 Phát triển nông thôn A, D1 13
7 301 Khoa cây trồng học A 13
8 301 Khoa cây trồng học. B 14
9 302 Bảo vệ thực vật A 13
10 302 Bảo vệ thực vật. B 14
11 303 Bảo quản chế biến nông sản A 13
12 303 Bảo quản chế biến nông sản. B 14
13 304 Khoa học nghề vườn A 13
14 304 Khoa học nghề vườn. B 14
15 305 Lâm nghiệp A 13
16 305 Lâm nghiệp. B 14
17 306 Chăn nuôi thú y A 13
18 306 Chăn nuôi thú y. B 14
19 308 Nuôi trồng thủy sản A 13
20 308 Nuôi trồng thủy sản. B 14
21 309 Nông học A 13
22 309 Nông học. B 14
23 310 Khuyến nông và phát triển nông thôn A 13
24 310 Khuyến nông và phát triển nông thôn. B 14
25 311 Quản lý tài nguyên rừng và môi trường A 13
26 311 Quản lý tài nguyên rừng và môi trường. B Bao gồm cả chương trình đào tạo liên kết với Đại học An Giang 14
27 313 Khoa học đất A 13
28 313 Khoa học đất. B 14
29 314 Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản A 13
30 314 Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. B 14
31 C68 Quản lý đất đai A 10
32 C68 Công nghiệp và công trình nông thôn A 10
33 C65 Trồng trọt A 10
34 C65 Trồng trọt. B 11
35 C66 Chăn nuôi thú y A 10
36 C66 Chăn nuôi thú y. B 11
37 C67 Nuôi trồng thủy sản A 10
38 C67 Nuôi trồng thủy sản. B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông Lâm Huế 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông Lâm Huế 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét học bạ và thông tin liên quan đến tuyển sinh của ĐH Nông Lâm Huế năm 2021 để các bạn thí sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top