Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 2019, DHL-NLĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHL (ĐH Nông Lâm – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHNLĐHH) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2019: Điểm chuẩn DHL - Điểm chuẩn ĐHNLĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340116 Bất động sản A00, C00, C04, D01 15
2 7420203 Sinh học ứng dụng A00, B00, B03, D08 13
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, A02, C01 13.5
4 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, A02, C01 13.5
5 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00, B00, C04, D01 13
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C02, D07 16
7 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D01 13
8 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
9 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A02, B00, D07 15
10 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01, A02, C01 13.5
11 7620102 Khuyến nông A00, B00, C00, D01 13
12 7620105 Chăn nuôi A00, A02, B00, D08 13.5
13 7620109 Nông học A00,B00, B04, D08 13.5
14 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, B04, D08 13.5
15 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B04, D08 13.5
16 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, B00, B04, D08 13.5
17 7620116 Phát triển nông thôn A00, B00, C00, D01 13
18 7620201 Lâm học A00, A02, B00, D08 13
19 7620202 Lâm nghiệp đô thị A00, A02, B00, D08 13
20 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A02, B00, D08 13
21 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, B00, D07, D08 13
22 7620302 Bệnh học thủy sản A00, B00, D07, D08 13
23 7620305 Quản lý thủy sản A00, B00, D07, D08 13
24 7640101 Thú y A00, A02, B00, D08 15
25 7850103 Quản lý đất đai A00, C00, C04, D01 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông Lâm Huế 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Nông Lâm Huế 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét học bạ và thông tin liên quan đến tuyển sinh của ĐH Nông Lâm Huế năm 2021 để các bạn thí sinh tham khảo. 

Cập nhật:
Top