Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2014, DTN-NLĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTN (ĐH Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHNLĐHTN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014: Điểm chuẩn DTN - Điểm chuẩn ĐHNLĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7850103 Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường A,A1,D1 13
2 7850103 Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường B 14
3 7620116 Phát triển nông thôn A,A1,D1 13
4 7620116 Phát triển nông thôn B 14
5 7620115 Kinh tế nông nghiệp A,A1,D1 13
6 7620115 Kinh tế nông nghiệp B 14
7 7540101 Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năng A,A1,D1 13
8 7540101 Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năng B 14
9 7620211 Quản lý tài nguyên rừng: Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học A,A1,D1 13
10 7620211 Quản lý tài nguyên rừng: Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học B 14
11 7620105 Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y A,A1,D1 13
12 7620105 Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y B 14
13 7640101 Thú y: Thú y; Dược - Thú y A,A1,D1 13
14 7640101 Thú y: Thú y; Dược - Thú y B 14
15 7620201 Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp A,A1,B,D1 Xét tuyển ---
16 7620110 Khoa học cây trồng: Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu A,A1,B,D1 Xét tuyển ---
17 7620102 Khuyến nông A,A1,B,D1 Xét tuyển ---
18 7440301 Khoa học môi trường A,A1,D1 13
19 7440301 Khoa học môi trường B 14
20 7904429 Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) A,A1,D1 13
21 7904429 Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) B 14
22 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A,A1,B,D1 Xét tuyển ---
23 7620113 Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Công nghệ sản xuất rau hoa quả A,A1,B,D1 Xét tuyển ---
24 7420201 Công nghệ sinh học A,A1 13
25 7420201 Công nghệ sinh học B 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn 10 trường, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn 10 trường, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn các trường, khoa thuộc trường ĐH Thái Nguyên để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Cập nhật:
Top