Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2019, DTN-NLĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTN (ĐH Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NLĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHNLĐHTN) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHNLĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH NLĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2019: Điểm chuẩn DTN - Điểm chuẩn ĐHNLĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7320205 Quản lý thông tin A07, C20, D01, D84 15
2 7340116 Bất động sản A00, A02, C00, D10 13
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, B00, C02 17
4 7420201 Công nghệ sinh học B00, B02, B04,B05 13.5
5 7440301 Khoa học môi trường A07, A09, B00, D01 13.5
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A09, B00, D01 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C04, D10 13.5
8 7540102 Kỹ thuật thực phẩm A00, B00, C04, D10 13.5
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D01, D07 13.5
10 7620101 Nông nghiệp A00, B00, B02, C02 13
11 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C02, D01 13
12 7620110 Khoa học cây trồng A00, B00, B02, C02 13.5
13 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B02, C02 17
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A10, B00, C02 16.5
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A10, B00, C02 13.5
16 7620205 Lâm sinh A00, B00, B02, C02 20
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01, A14, B00, B03 18.5
18 7640101 Thú y A00, B00, C02, D01 13
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01, B00, C00, D14 13.5
20 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, D10 13
21 7904492 Khoa học & Quản lý môi trường A00, A01, B00, D10 13.5
22 7905419 Công nghệ thực phẩm (CTTT) A00, B00, D01, D08 13.5
23 7906425 Kinh tế nông nghiệp (CTTT) A00, A01, B00, D01 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn 10 trường, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn 10 trường, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn các trường, khoa thuộc trường ĐH Thái Nguyên để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Cập nhật:
Top