Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2010, Điểm chuẩn DPQ-ĐHPVĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPQ (ĐH Phạm Văn Đồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phạm Văn Đồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PVĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phạm Văn Đồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phạm Văn Đồng (viết tắt: ĐHPVĐ) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPVĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PVĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2010: Điểm chuẩn DPQ - Điểm chuẩn ĐHPVĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Bậc Đại học ---
2 101 Công nghệ Thông tin A, D1 13
3 108 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A 13
4 107 Sư phạm Tin học A, D1 13
5 Bậc Cao đẳng ---
6 C65 Công nghệ Thông tin A, D1 10
7 C66 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí A 10
8 C67 Công nghệ Kỹ thuật Điện A 10
9 C68 Kế toán A, D1 10
10 C70 Sư phạm Hóa - Sinh A 10
11 C71 Sư phạm Địa - Giáo dục công dân C 11
12 C74 Sư phạm Công nghệ A 10
13 (KTNN-KTGĐ) B 11
14 C76 Sư phạm Ngữ văn C 11
15 C77 Sư phạm Âm nhạc N, C 11
16 C83 Sư phạm Tiếng Anh D1 10
17 C84 Sư phạm Toán - Lý A 10
18 C86 Sư phạm Thể dục – Công tác Đội T, B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất

Cập nhật:
Top