Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2011, Điểm chuẩn DPQ-ĐHPVĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPQ (ĐH Phạm Văn Đồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phạm Văn Đồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PVĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phạm Văn Đồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phạm Văn Đồng (viết tắt: ĐHPVĐ) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPVĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PVĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2011: Điểm chuẩn DPQ - Điểm chuẩn ĐHPVĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Công nghệ Thông tin . D1 13
2 108 Công nghệ kĩ thuật cơ khí    A 13
3 103  Ngôn ngữ Anh D1 13
4 106 Sư phạm Ngữ văn C 14
5 107 Sư phạm Tin học A. D1 13
6 C65 Công nghệ Thông tin A. D1 cao đẳng 10
7 C66 Công nghệ kĩ thuật Cơ khí A cao đẳng 10
8 C67 Công nghệ kĩ thuật Điện, điện tử A cao đẳng 10
9 C68 Kế toán A. D1 cao đẳng 10
10 C69 Giáo dục Mầm non M. D1 cao đẳng 14
11 C72 Giáo dục Tiểu học A. D1 cao đẳng 10.5
12 C72 Giáo dục Tiểu học C cao đẳng 11.5
13 C74 Sư phạm kĩ thuật công nghiệp A cao đẳng 10
14 C74 Sư phạm kĩ thuật công nghiệp B cao đẳng 11
15 C76 Sư phạm Ngữ văn C cao đẳng 11
16 C78 Sư phạm Sinh học (Sinh - Hóa) A cao đẳng 10
17 C78 Sư phạm Sinh học (Sinh - Hóa) B cao đẳng 11
18 C79 Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD) C cao đẳng 11
19 C80 Sư phạm Mĩ thuật (Mĩ thuật - CTĐ) C cao đẳng 11
20 C80 Sư phạm Mĩ thuật (Mĩ thuật - CTĐ) H cao đẳng 10
21 C81 Sư phạm Vật lí (Lí - Tin) A cao đẳng 10
22 C82 Sư phạm Toán học (Toán - Tin) A cao đẳng 10
23 C83 Sư phạm Tiếng Anh D1 cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất

Cập nhật:
Top