Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2016, Điểm chuẩn DPQ-ĐHPVĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPQ (ĐH Phạm Văn Đồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phạm Văn Đồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PVĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phạm Văn Đồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phạm Văn Đồng (viết tắt: ĐHPVĐ) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPVĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PVĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2016: Điểm chuẩn DPQ - Điểm chuẩn ĐHPVĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. D01; D72; D96 10.5
2 51140222 Sư phạm Mỹ thuật. H00 ---
3 51140221 Sư phạm Âm nhạc. N00 25.25
4 51140219 Sư phạm Địa lý. C00; D78 9.75
5 51140218 Sư phạm Lịch sử. C00; D78 9.75
6 51140217 Sư phạm Ngữ văn. C00; D78 11
7 51140213 Sư phạm Sinh học. B00; D90 12.75
8 51140212 Sư phạm Hóa học. A00; B00; D90 9.5
9 51140211 Sư phạm Vật lý. A00; A01; D90 10.25
10 51140210 Sư phạm Tin học. A00; A01; D01; D72 10
11 51140209 Sư phạm Toán học. A00; A01; D90 13.5
12 51140206 Giáo dục Thể chất. T00 23
13 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A01; C00; D78 14.5
14 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 19.75
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D90 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D72 15
17 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 15
18 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 15
19 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D78 15
20 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D90 15
21 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D72 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất

Cập nhật:
Top