Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2012, DPC-PCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPC (ĐH Phan Châu Trinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Châu Trinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PCT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Châu Trinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Châu Trinh (viết tắt: ĐHPCT) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2012: Điểm chuẩn DPC - Điểm chuẩn ĐHPCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A , A1 Điểm xét tuyển ĐH 13
2 7510320 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông A , A1 Điểm xét tuyển ĐH 13
3 C340201 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán A,A1 Điểm xét tuyển CĐ 10
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán A,A1 Điểm xét tuyển ĐH 13
5 Toàn trường A, A1 Điểm trúng tuyển (ĐH) 13
6 Toàn trường A, A1 Điểm trúng tuyển(CĐ) 10
7 C220204 Ngôn ngữ Trung C Điểm xét tuyển CĐ 11.5
8 7220204 Ngôn ngữ Trung C Điểm xét tuyển ĐH 14.5
9 7220330 Văn học C Điểm xét tuyển ĐH 14.5
10 Toàn trường C Điểm trúng tuyển (ĐH) 14.5
11 Toàn trường C Điểm trúng tuyến(CĐ) 11.5
12 7220113 Việt Nam học C Điểm xét tuyển ĐH 14.5
13 C340301 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán D1 Điểm xét tuyển CĐ 10.5
14 C220201 Ngôn ngữ Anh D1 Điểm xét tuyển CĐ 10.5
15 7220113 Việt Nam học D1 Điểm xét tuyển ĐH 13.5
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 Điểm xét tuyển ĐH 13.5
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng, Kế toán D1 Điểm xét tuyển ĐH 13.5
18 C220204 Ngôn ngữ Trung D1,4 Điểm xét tuyển CĐ 10.5
19 Toàn trường D1,D4 Điểm trúng tuyển (ĐH) 13.5
20 Toàn trường D1,D4 Điểm trúng tuyển(CĐ) 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất

Cập nhật:
Top