Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2013, DPC-PCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPC (ĐH Phan Châu Trinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Châu Trinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PCT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Châu Trinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Châu Trinh (viết tắt: ĐHPCT) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2013: Điểm chuẩn DPC - Điểm chuẩn ĐHPCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
4 7340301 Kế toán A,A1 13
5 7340301 Kế toán D1 13.5
6 7220113 Việt Nam học C 14
7 7220113 Việt Nam học D1 13.5
8 7220330 Văn học C 14
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,4 13.5
11 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 cao đẳng 10
12 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 cao đẳng 10
13 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 cao đẳng 10
14 C340301 Kế toán A,A1 cao đẳng 10
15 C340301 Kế toán D1 cao đẳng 10
16 C220113 Việt Nam học C cao đẳng 11
17 C220113 Việt Nam học D1 cao đẳng 10
18 C220330 Văn học C cao đẳng 11
19 C220201 Tiếng Anh D1 cao đẳng 10
20 C220204 Tiếng Trung Quốc D1,4 cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất

Cập nhật:
Top