Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2015, DPC-PCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPC (ĐH Phan Châu Trinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Châu Trinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PCT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Châu Trinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Châu Trinh (viết tắt: ĐHPCT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2015: Điểm chuẩn DPC - Điểm chuẩn ĐHPCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; B00 ---
2 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; B00 ---
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; B00 ---
4 7220113 Việt Nam học B00; C00; A01 ---
5 7220330 Văn học D01; B00; A01; B00 ---
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A00; A01; B00 ---
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A00; A01; B00 ---
8 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; B00 ---
9 C340301 Kế toán A00; A01; D01; B00 ---
10 C220113 Việt Nam học D01; B00; A01; B00 ---
11 C220201 Tiếng Anh D01; A00; A01; B00 ---
12 C220204 Tiếng Trung Quốc D01; A00; A01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất

Cập nhật:
Top