Điểm chuẩn Đại Học Phan Châu Trinh 2018, DPC-PCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPC (ĐH Phan Châu Trinh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Châu Trinh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PCT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Châu Trinh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Châu Trinh (viết tắt: ĐHPCT) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Châu Trinh năm 2018: Điểm chuẩn DPC - Điểm chuẩn ĐHPCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y đa khoa B00, D90, D91, D93 18
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, B00, C00, D01 15
3 7220204 Ngôn ngữ Trung A01, D01, D04, D07 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng - khách sạn) A00, A01, B00, D01 15
5 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A01, B00, C00, D01 15
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Châu Trinh mới nhất

Cập nhật:
Top