Điểm chuẩn Đại Học Phan Thiết 2015, Điểm chuẩn DPT-ĐHPT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Thiết năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPT (ĐH Phan Thiết) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Thiết trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Thiết NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Thiết (viết tắt: ĐHPT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Thiết mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Thiết năm 2015: Điểm chuẩn DPT - Điểm chuẩn ĐHPT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 15
6 7340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 15
7 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 15
8 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01 13
9 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 13
10 C340301 Kế toán A00; A01; D01 13
11 C340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 13
12 C220201 Tiếng Anh D01 13
13 C340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 13
14 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Thiết mới nhất

Cập nhật:
Top