Điểm chuẩn Đại Học Phan Thiết 2018, Điểm chuẩn DPT-ĐHPT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phan Thiết năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPT (ĐH Phan Thiết) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phan Thiết trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phan Thiết NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phan Thiết (viết tắt: ĐHPT) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phan Thiết mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Thuận

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phan Thiết năm 2018: Điểm chuẩn DPT - Điểm chuẩn ĐHPT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 14
2 7480201 Công nghệ thông tin D01 14
3 7480201 Công nghệ thông tin A01 14
4 7480201 Công nghệ thông tin C01 14
5 7340301 Kế toán A00 14
6 7340301 Kế toán A01 14
7 7340301 Kế toán D01 14
8 7340301 Kế toán C04 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00 14
10 7340101 Quản trị kinh doanh A01 14
11 7340101 Quản trị kinh doanh D01 14
12 7340101 Quản trị kinh doanh C04 14
13 7340201 Tài chính ngân hàng A00 14
14 7340201 Tài chính ngân hàng A01 14
15 7340201 Tài chính ngân hàng D01 14
16 7340201 Tài chính ngân hàng C04 14
17 7810201 Quản trị khách sạn A00 14
18 7810201 Quản trị khách sạn A01 14
19 7810201 Quản trị khách sạn D01 14
20 7810201 Quản trị khách sạn C00 14
21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00 14
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 14
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 14
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 14
25 7380107 Luật kinh tế C00 14
26 7380107 Luật kinh tế D14 14
27 7380107 Luật kinh tế D84 14
28 7380107 Luật kinh tế D66 14
29 7340120 Kinh doanh quốc tế A00 14
30 7340120 Kinh doanh quốc tế A01 14
31 7340120 Kinh doanh quốc tế D01 14
32 7340120 Kinh doanh quốc tế C04 14
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 14
34 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 14
35 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 14
36 7220201 Ngôn ngữ Anh D66 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phan Thiết mới nhất

Cập nhật:
Top