Điểm chuẩn Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) 2018, PCH1-PCCC (HDSPB)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn PCH1 (ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PCCC (HDSPB) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) (viết tắt: ĐHPCCC (HDSPB)) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPCCC (HDSPB) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PCCC (HDSPB) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) năm 2018: Điểm chuẩn PCH1 - Điểm chuẩn ĐHPCCC (HDSPB)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7860113 Công an hệ chính quy (Nam phía Bắc) A00 Tổng điểm 03 môn: 23.75 13.75
2 7860113 Công an hệ chính quy (Nữ phía Bắc) A00 24.4
3 7860113 Công an hệ chính quy (Nam phía Nam) A00 Tổng điểm 03 môn: 20.9; môn Toán 7.4 23.65
4 7860113 Công an hệ chính quy (Nữ phía Nam) A00 22.95
5 7860113DS Hệ dân sự A00 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Bắc) mới nhất

Cập nhật:
Top