Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên 2010, Điểm chuẩn DPY-ĐHPY

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phú Yên năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPY (ĐH Phú Yên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phú Yên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PY được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phú Yên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phú Yên (viết tắt: ĐHPY) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phú Yên mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPY và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PY qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên năm 2010: Điểm chuẩn DPY - Điểm chuẩn ĐHPY

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Bậc Đại học ---
2 101 Giáo dục tiểu học A 13
3 102 Giáo dục mầm non M 13
4 103 Sư phạm Tin học A 13
5 201 Tin học A 13
6 203 Sinh học B 14
7 Bậc cao đẳng ---
8 C65 Giáo dục Tiểu học A 10
9 C66 Giáo dục Mầm non M 10
10 C67 Sư phạm Tin học A 10
11 C68 Sư phạm Toán - Tin A 10
12 C69 Sư phạm Địa - Sử C 11
13 C70 Sư phạm Văn - Sử C 11
14 C71 Giáo dục công dân - CTĐ C 11
15 C72 Sư phạm Âm nhạc - CTĐ N ---
16 C73 Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ H ---
17 C74 Giáo dục Thể chất - Sinh T ---
18 C75 Tin học ứng dụng A 10
19 C76 Kế toán A 10
20 C77 Quản trị kinh doanh A 10
21 C78 Chăn nuôi A 10
22 C79 Lâm nghiệp A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phú Yên mới nhất

Cập nhật:
Top