Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên 2013, Điểm chuẩn DPY-ĐHPY

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phú Yên năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPY (ĐH Phú Yên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phú Yên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PY được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phú Yên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phú Yên (viết tắt: ĐHPY) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phú Yên mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPY và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PY qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên năm 2013: Điểm chuẩn DPY - Điểm chuẩn ĐHPY

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A, A1 15.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C 16
3 7140202 Giáo dục Tiểu học D1 15.5
4 7140201 Giáo dục Mầm non M 16
5 7140210 Sư phạm Tin học A, A1 13
6 7140210 Sư phạm Tin học D1 13.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
8 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
9 7420101 Sinh học A, A1 13
10 7420101 Sinh học B 14
11 7140212 Sư phạm Hóa học A, A1 13
12 7140212 Sư phạm Hóa học B 14
13 7440112 Hóa học A, A1 13
14 7440112 Hóa học B 14
15 7140231 Sư phạm tiếng Anh A1 13
16 7140231 Sư phạm tiếng Anh D1 13.5
17 7220201 Ngôn ngữ Anh A1 13
18 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
19 7220330 Văn học C 14
20 7220330 Văn học D1 13.5
21 7220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) C 14
22 7220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) D1 13.5
23 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 10
24 C140202 Giáo dục Tiểu học C 11
25 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 10.5
26 C140201 Giáo dục Mầm non M 13
27 C140201 Giáo dục Mầm non M 15
28 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) A, A1 10
29 C140211 Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa) B 11
30 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) A, A1 10
31 C140213 Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-Công nghệ) B 11
32 C140231 Sư phạm tiếng Anh A1 10
33 C140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10.5
34 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
35 C620105 Chăn nuôi B 11
36 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
37 C620201 Lâm nghiệp B 11
38 C340301 Kế toán A,A1 10
39 C340301 Kế toán D1 10.5
40 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
41 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phú Yên mới nhất

Cập nhật:
Top