Điểm chuẩn Đại Học Phú Yên 2014, Điểm chuẩn DPY-ĐHPY

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Phú Yên năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DPY (ĐH Phú Yên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Phú Yên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PY được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Phú Yên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Phú Yên (viết tắt: ĐHPY) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Phú Yên mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHPY và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH PY qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Yên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên năm 2014: Điểm chuẩn DPY - Điểm chuẩn ĐHPY

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A, A1,C,D1 15
2 7140201 Giáo dục Mầm non M 14
3 7140209 Sư phạm Toán học A, A1 15
4 7480201 Công nghệ thông tin A, A1,D1 13
5 7140218 Sư phạm Lịch sử C 13
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A1,D1 14
7 7220330 Văn học C,D1 13
8 7220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 13
9 7420201 Sinh học A 13
10 7420201 Sinh học B 14
11 7440112 Hóa học A, A1 13.5
12 7440112 Hóa học B 14
13 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1,C,D1 12
14 C140201 Giáo dục Mầm non M 11
15 C140231 Sư phạm Tiếng Anh(Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học) A1,D1 10
16 C480202 Tin học ứng dụng A, A1,D1 10
17 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
18 C620105 Chăn nuôi B 11
19 C620201 Lâm nghiệp A,A1 10
20 C620201 Lâm nghiệp B 11
21 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
22 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
23 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1,D1 10
24 C220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) C,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Phú Yên mới nhất

Cập nhật:
Top