Điểm chuẩn Đại Học Quảng Bình 2010, Điểm chuẩn DQB-ĐHQB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quảng Bình năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQB (ĐH Quảng Bình) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quảng Bình trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QB được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quảng Bình NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quảng Bình (viết tắt: ĐHQB) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Bình mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Bình năm 2010: Điểm chuẩn DQB - Điểm chuẩn ĐHQB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 - Sư phạm Toán học A 13
2 102 - Sư phạm Vật lí A 13
3 103 - Sư phạm Hóa học A 13
4 104 - Sư phạm Ngữ văn C 14
5 105 - Sư phạm Lịch sử C 14
6 106 - Giáo dục Chính trị C 14
7 107 - Giáo dục Tiểu học D1 13
8 201 - Tiếng Anh D1 13
9 202 - Kế toán A,D1 13
10 203 - Quản trị kinh doanh A,D1 13
11 301 - Nuôi trồng thuỷ sản B 14
12 401 - Tin học A 13
13 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
14 C66 - Sư phạm Toán - Lí A Nguồn tuyển ĐH, CĐ 10
15 C67 - Sư phạm Văn - Giáo dục công dân C 11
16 C68 - Sư phạm Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp B 11
17 C71 - Tiếng Anh D1 10
18 C72 - Kế toán A,D1 10
19 C73 - Quản trị kinh doanh A,D1 10
20 C74 - Công tác xã hội C 11
21 C75 - Việt Nam học C 11
22 C76 - Thư viện - Thông tin C 11
23 C81 - Lâm nghiệp B 11
24 C82 - Trồng trọt B 11
25 C83 - Chăn nuôi B 11
26 C84 - Nuôi trồng thuỷ sản B 11
27 C91 - Tin học A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quảng Bình mới nhất

Cập nhật:
Top