Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam 2011, Điểm chuẩn DQU-ĐHQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quảng Nam năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQU (ĐH Quảng Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quảng Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quảng Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quảng Nam (viết tắt: ĐHQN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Nam mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam năm 2011: Điểm chuẩn DQU - Điểm chuẩn ĐHQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 100 Sư phạm Toán học A 14
2 101 Sư phạm Vật lý A 13
3 102 Sư phạm Ngữ văn C 14
4 103 Giáo dục Tiểu học A 13
5 103 Giáo dục Tiểu học C 14
6 104 Kế toán A. D1 13
7 105 Quản trị kinh doanh A. D1 13
8 107 Ngôn ngữ Anh D1 13
9 108 Việt Nam học C 14
10 108 Việt Nam học D1 13
11 109  Sư phạm Sinh học (Sinh –KTNN) B 14
12 110 Công nghệ thông tin A 13
13 C65 Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) C Cao đẳng 12
14 C69  Công tác xã hội C Cao đẳng 11
15 C70 Việt Nam học C Cao đẳng 11
16 C70 Việt Nam học D1 Cao đẳng 10
17 C71 Tiếng Anh D1 Cao đẳng 11
18 C72 Công nghệ thông tin A Cao đẳng 10
19 C75  Kế toán A. D1 Cao đẳng 10
20 C76 Sư phạm Hóa học (Hoá-Sinh) B Cao đẳng 12
21 C79  Giáo dục Tiểu học A Cao đẳng 11
22 C79  Giáo dục Tiểu học C Cao đẳng 12
23 C80 Tài chính -Ngân hàng A. D1 Cao đẳng 10
24 C81 Quản trị kinh doanh A. D1 Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quảng Nam mới nhất

Cập nhật:
Top