Điểm chuẩn Đại Học Quảng Nam 2019, Điểm chuẩn DQU-ĐHQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Quảng Nam năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DQU (ĐH Quảng Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Quảng Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn QN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Quảng Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Quảng Nam (viết tắt: ĐHQN) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Nam mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH QN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam năm 2019: Điểm chuẩn DQU - Điểm chuẩn ĐHQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140211 Sư phạm Vật lý A01, A02, A10 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
2 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B02, B04 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
3 7140209 Sư phạm Toán học A01, A10, D01 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
4 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M02, M03 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
5 7140202 Giáo dục Tiểu học C00, D01 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C19, C20, D14 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 18
7 7440102 Vật lý học A01, A02, A10 15 (học bạ) 13
8 7480201 Công nghệ thông tin A01, A10, D01 15 (học bạ) 13
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00, B02, B04 15 (học bạ) 13
10 7229030 Văn học C19, C20, D14 15 (học bạ) 13
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D11, D12 15 (học bạ) 13
12 7310630 Việt Nam học C00, C20, D01 15 (học bạ) 13
13 7229010 Lịch sử C00, C19, D14 15 (học bạ) 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Quảng Nam mới nhất

Cập nhật:
Top